Här hittar du länkar till artiklar om SKSF, men också om viktiga frågor som berör personal som jobbar inom vård och omsorg. Samvetsfrihet och dödshjälp är två aktuella ämnen, som berörts både i svensk media och i norsk media.

Samvetsfrihet

Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (artikel 18), och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (artikel 9),  har alla människor rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Europarådet sa i oktober 2010 nej till inskränkningar i rätten till samvetsfrihet i vården.

Sveriges riksdag beslutade ungefär ett halvår senare att man ska arbeta aktivt för att motverka samvetsfriheten.

Artiklar

i olika tidningar

 

Bön för vård och omsorg

 

DAGEN 2011.08-24

 

Kyrkans Tidning 2011-08-25

 

Pingst.se

 

 

________________________

 

SKSF

 

SKSF 50 år

DAGEN 2002-06-14

 

 

SKSFs början

Artikel införd i De Ungas Tidning

inom EFS 1952:

SKSF 40 år

Hälsning nr 4  1992

Några av de artiklar

man kan finna om

SAMVETSFRIHET

(insändare, debattartiklar mm.)

 

DAGEN

 


DAGEN

 

DAGEN

 

 

SvD

 

Artikel om norska läkarstudenter

 

Världen idag

 

Jacob Rudolfsson om Samvetsfrihet

 

Eva Johnsson om Samvetsfrihet

 

 

Världen idag 20 feb 2012:
Är våra samveten avtrubbade?

RUTH NORDSTRÖM

 

Världen idag  16 aug 2011

Brittiska sköterskor fick samvetsfrihet

 

 

 

Läs om

Norska läkares kamp för samvetsfriheten

i Vårt Land

i Bergens Tidene

NKLFs hemsida

Europarådet förhindrar dödshjälp i Europa!

Läs om det här!

och här