"Guds ord är mina fötter lykta och ett ljus på min stig." Ps. 119:105 "Guds ord är mina fötter lykta och ett ljus på min stig." Ps. 119:105

Bibeltips!

Vi hoppas att denna sida ska kunna bli till

glädje och uppmuntran

för dig och många andra!

Här är det tänkt att du ska kunna hitta bibelställen

som kan ge dig hjälp, uppmuntran, vägledning i olika situationer.

Här är några exempel på rubriker, men vi lägger till fler efter hand.

Under alla livets förhållanden

Ps.23

Ps.91:1-2

Ps.68:20

Glädje, Lycka

Ps.73:28

Fil.4:4

Ps.126:3

Ps.47:2

Ps.73:28

Ps, 4:8

Ps.34:6

Ps.73:28

Ps.118:24


Om bön

Jer.31:9

Matt.18:19-20

Matt:7:7-11

Fil.4:6-7

Ps.145:18

Joh.16:24

Kol.4:2

Fil.4:6 

 

 

Min  uppgift som kristen

Mark.16:15

Matt.28:19-20

Matt.5:16

Matt.5:14

Matt.5:13

Kol.4:2,5,6När jag är trött

Jes.40:29

Jer 30:25

Sak.4:6

2 Kor.12:10

Ps.46:2

Ps.54:6

Ps.68:20

Ps.143:8

Ps.145:14

Ps.23:2-3

Ps.55:23

Ps.68:20


 

Det känns tungt och jag vet inte hur jag ska orka.

Jer.40:29

Jer.30:25

Ps.55:23

Ps.23:4

Jer.31:9

Jes.58:11

Fil.4:6-7

Ps.121

Ps.46:2

Ps.54:6

Ps.68:20

Ps.138:7-8

Ps.145:14

Ps.147:3

Joh.16:33

Ps. 46:2

Ps.121:1-2

När jag känner mig ensam

Matt.28:20

1 Petr.5:7

Ps.54:6

Ps.71:5-6

Ps.73:23

Ps.73:28

Ps.145:18

Ps.56:12


 

När ingen förstår mig

Ps.139:2

Hebr.4:16

1 Petr.5:7

1.Sam.16:7Rädd, ängslig, orolig

Jer.1:8

Joh.14:1

Luk.21:28

1 Petr.5:7

Ps.42:6

Ps.46:2-4

Ps.62:6

Ps.3:21-26

Ledsen, Sörjer

Ps.126:5-6

Matt.5:4

2.Kor:4

Jes.66:13 
Ingen ser mig

Job.34:21

Ps.33:13

Dagens bibelord:

 

Välkommen att skicka in tips!

Bibelord som  har varit till speciell hjälp och uppmuntran för dig,

kan betyda mycket även för någon annan.

Du som inte studerar är naturligtvis också välkommen med tips på bibelställen.

För att lämna bibeltips: Klicka här!

Före en tenta

1 Mos. 6:24


Då jag ska söka jobb

Ps.23:3

Ps.86:11Jag ska flytta till en annan ort

Jer.1:7

Ps.23:3

När jag funderar på  framtiden

När jag ska välja väg

Ps.23:3,6

Jer.31:9

Ps.43:3

Jes.58:11

Fil.4:6-7

1 Petr.5:7

Ps.46:11-12

Ps.138:7-8

Ps.143:8

Ords.3:20-26

Ords.4:23

Ords.4:25-27

Ps.68:20

Ps.32:8

Ps.86:11

 

 

Ung, Utan erfarenhet, Känner mig liten

Jer.1:6-8

Ords.4:18

1.Tim.4:12

Pred.12:1

Ords.22:6

Luk.2:52

1 Sam.16:7

Ps.51:12

Ps.32:8

Ps.86:11