Årskonferensen 2019
arrangerar SKSF tillsammans med KLM

5-7 april i Uppsala
Samariterhemmet


Program: (Om inget oförutsett händer)

Fredag
Kl. 18:00 Registrering
Kl. 19:00-20:30 Kristen i vardagen
Kl. 20:30-21:00 Bikupor och delande av erfarenheter
Kl 21:00 Kvällsfika
Lördag
Kl. 8:15.9:10 Gemensam frukost
Kl. 9:10-9:15 Välkomnande av ordföran- de för SKSF resp KLM
Kl. 9:15-10:15 Tillgänglighetsproblem inom vården
Personcentrerad vård - Att se människan; - Erfarenheter från kristen psykiatrimot- tagning
Kl. 10:15-11:00 ”Personalbrist och dålig arbetsmiljö”
Kristna principer om kallelse, kompetens och hur hållbart chefskap kan fungera
Kl. 11:00-11:15 Fikapaus
Kl. 11:15-12:45 Nya patientgrupper och internationalisering av vårdpersonal
1. Immigranter - en resurs inom vården
14
2. Nyanlända - bästa omhändertagandet 3. Äldrevården - hur undviker vi att människor ”faller mellan stolarna”?
4. Barn med ovanliga syndrom
- ett holistiskt tänk
Kl. 12:45-14:00 Lunch
Kl. 14:00-15:30 Förebygga utbrändhet i vården
1. Utbrändhet - hur får man ihop livspuss- let som läkare?
2. Hjärnans plasticitet och fysisk aktivitet 3. Hur använder jag rätt hjärnans belö- ningssystem?
Kl. 15:30-15:45 Summering av dagen Kl.15:45-16:00 Fika
Kl. 16:00-17:30 SKSF resp KLM årsmö- ten
Kl. 18:30-22:00 Festmiddag och kvälls- bön
Söndag
Kl. 9:00 Gemensam frukost och förbön
Kl. 10:00-11:30 Gudstjänst med predikan
Kostnader: Studenter: 300kr Övriga: 800kr Dagsbiljett Fredag: 200kr Lördag 600kr
Betalas in på bankgiro 5033-2857 eller via swish 1236929350 senast 26 mars.

Anmälan görs senast 22 mars via epost till : kristenivarden@telia.com
Kommer även att läggas ut ett anmälningsformulär här på hemsidan.
Boende: Man bokar logi själv. Det finns en del rum på Duvan hotelll som är knutet till Samiterhemmet.Tel: 018-564000

 

Välkommen till en vårsamling i Eksjö
Lördag 18 maj 2019 i Missionskyrkan, Österlånggatan 3

Fika kl. 9:30  Föreläsning kl. 10:00
Info om talare o.dyl kommer här på hemsidan och facebook
Arrangör: SKSF
För info ring Gunnar Svensson: 0703912788

KFHs landsmöte 2019
Norge 20-23 juni
NMS Camp Sjusjøen, Mesnalia (ca 20 min från Lillehammer) 

Här kan du gilla den här sidan och dela den på Facebook.

Vi ber dig att av hänsyn till våra allergiker,

avstå att använda parfym i samband med våra samlingar. 

--------------------

Här kan du anmäla dig
till vårkonferensen
5-7 april 2019