Konferensen har tyvärr blivit inställd. Du som var anmäld och har betalt in avgiften får naturligtvis detta återbetalt. Vi ber dig då fylla i formuläret till höger på denna sida.

SKSFs årskonferens 2020
27-29 mars på Mullsjö Folkhögskola
Tema: "Vart är vi på väg?"

Talare: Eivor Blomqvist, Margareta och Ingemar Stenmarker,
Alf B Svensson, Åke Samuelsson, Johanna Samuelsson,
Gunnar Höjman.


Program
Fredag

Från kl. 15:30 Välkomstmingel” och registrering
Kl.18:00 - 19:00 Middag
Kl.19:30-21:00 Kvälls-samling ”Andlig vård och existentiell hälsa” Eivor Blomqvist Kl.21:00 Kvällsfika

Lördag

Kl. 7:30-8:00 Morgonbön
Kl.8:00-9:00 Frukost Kl.9:00-10:15 Seminarium ”Vart är vi på väg?” Margaretha o Ingemar Stenmarker
Kl.10:15 -10:45 Fika
Kl.10:45-11:45 Seminarium Forts. ”Vart är vi på väg?” Margaretha o Ingemar Stenmarker
Kl,12:00-13:00 Lunch
Kl.14:00-15:30 Seminarium ”Så får du ett rikt och meningsfullt liv - vad säger forskarna och Bibeln?” Alf B Svensson
Kl.15:30-16:00 Kaffe
l.16:00-17:30 SKSF:s årsmöte
Kl.18:00-19:00 Middag
Kl.19:00-21:00 Kvälls-samling som avslu- tas med bön ”Volontärarbete på Mercy ships” ”Besök på Panzisjukhuset” Johanna och Åke Samuelsson
Kl.21:00 Kvällsfika

Söndag

Kl.8:00-9:00 Frukost Kl.10:00 Gudstjänst med nattvard Gunnar Höjman Kl.12:00 Lunch avslutar konferensen
 

Presentation av medverkande

Margaretha och Ingemar Stenmarker Båda är läkare, bosatta i Mullsjö, med- lemmar i den lokala frikyrkoförsamlingen. Ingemar har under många år varit en del av församlingsledningen, söndagsskollä- rare och ”radiopratare” i närradion Margaretha: Barnläkare, barnonkolog, yr- kesverksam på Länssjukhuset Ryhov och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göte- borg, har olika nationella uppdrag för bl a Barncancerfonden, föreläser i olika sam- manhang, biträdande verksamhetschef på Futurum som är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet.
Ingemar: Distriktsläkare, har under åren varit verksam vid några olika vårdcentra- ler, sedan 2010 på Lokstallarnas vård- central i Jönköping, som drivs av Bräcke Diakoni.
Gunnar Höjman Sjukhuspastor på Höglandssjukhuset i Eksjö.
Eivor Blomqvist Utredare avdelning Folkhälsa och sjuk- vård inom Region Jönköpings län, sekre- terare i etikrådet, samordnare för andlig vård och existentiell hälsa
Alf B Svensson Uppskattad psykolog, författare, debat- tör och föreläsare. Hans namn har vi sett i både kristen och profan media, då det har handlat om frågor som gäller barn, re- lationer m.m. Alf har tidigare jobbat som skolpsykolog.
Åke och Johanna Samuelsson
Åke: Bor i Alingsås. Pastor, författare. Många känner honom som upphovsma- kare till figurerna Munken och Kulan.
Johanna: Sjuksköterska. Jobbar på neo- natalavdelning på Östra sjukhuset i Göte- borg. Arbetat som volontär på Mercy ships i två perioder. Dotter till Åke Samuelsson. Hon har även minst en kompis och kollega från Mercy Ships med sig Mullsjö.

Vår systerförening KriSoS i Danmark
fick ställa in sin konferens 14-15 mars 2020
men planerar nu en dag med föreläsning om Andlig omsorg
15 augusti 2020 på Rejsestalden, Jaegerspis.
Föreläsare: Britta Eckhardt, som jobbar på hospice i Danmark.Som vi skrev redan i Hälsning nr 3 2019 så har ICMDA en nordisk konferens i Göteborg 27-30 augusti 2020. ICMDA= International Christian Medical and Dental Association. I Sverige KLM= Kristna Läkare och Medicinstudenter. Här hittar du mer information

Här kan du gilla den här sidan och dela den på Facebook.

Vi ber dig att av hänsyn till våra allergiker,

avstå att använda parfym i samband med våra samlingar. 

Du som vill lämna återbud till konferensen gör det smidigast här. Svårt att ta emot alla återbud via telefon.

--------------------