Norden

Nordisk gemenskap

Vi har mycket gemenskap med våra vänner i Norge och Danmark och deltar i varandras årskonferenser. Vi har även kontakt med Finland och Island. Inga Helver från Danmark blev hösten 2011 kontaktperson för Norden. Hon efterträdde då Barbro Fritz från Sverige.

Nordisk stafett

Vi har en bönestafett tillsammans i Norden. Ingrid Rydell är bönekoordinator för Sverige och Inga  från Danmark är bönekoordinator för Norden.

Länkar

Norge:   www.kfhelse.no

 

Danmark: www.krisos.dk

 

 

 

 

 

Barbro Fritz  har varit kontaktperson

för Norden i flera år. Hon lämnade i

oktober 2011 över till Inga Helver från Danmark, då

HCFI firade 75-årsjubileum i Manilla,

Filippinerna.

Anne-Marit Dugstad
Anne-Marit Dugstad

Ordförande för KFH i Norge,
Nordisk koordinator för Saline Process

Inger Ebbesen

Ordförande för KRISOS i Danmark

Inga Helver
Inga Helver

Kontaktperson för Norden

Bönekoordinator för Norden