Information som riktar sig speciellt till dig som är medlem i SKSF

SKSFs årsmöte 2016
Du som är medlem i Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund
hälsas välkommen till årsmöte
lördagen den 2 april kl 14:00
på Gullbrannagården, Edsberga, (c:a 1 mil utanför Halmstad)
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Välkommen!
SKSFs styrelse

För att se mer information och programmet för hela konferensen tryck här!

Fler lokala och regionala träffar
Vi önskar fler lokal och regionala träffar, dvs samlingar på fler orter i landet. Kan du tänka dig att vara med och arrangera något där du bor, så hör hör av dig till SKSF, via e-post till kristenivarden@telia.com eller via brev till: Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund, Smedhemsvägen 19, 560 25 Bottnaryd.

Mycket viktigt!!
För att komma igång med studentarbete
Sökes:

2 sjuksköterskor på varje ort där det finns sjuksköterskeutbildningar
som kan tänka sig att träffa sjuksköterskestuderande förslagsvis 2 gånger per termin.
Om du vet någon som detta skulle passa eller själv kan tänka dig att vara med i detta: Hör av dig via e-post till kristenivarden@telia.com
eller via brev till: Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund, Smedhemsvägen 19, 560 25 Bottnaryd.