• Länkar till gratis interaktiva kurser mm.

Länkar till gratis webb-baserade utbildningar


Demenskurs

 

Basala hygienrutiner

 

Hjärt- kärlsjukdom

 


Fall


Undernäring


Tryckskada


Demens

 

Här kan du ladda ner "Handbok om sorg"

-------------------------------

Länk till Klara Lies bok

Mind, Body and Spirit

Health Care for the Whole Person

(online version)