Studentblogg

För oss som läser till sjuksköterska, läkare, undersköterska eller något annat inom vård och omsorg.

2012 > 07

Det är lätt att värdera människor efter vad de kan eller presterar, men Gud älskar alla människor och alla är värdefulla i hans ögon. Om vi ser våra medmänniskor med Guds ögon kan vi se värdet hos varje människa. Det är viktigt att vi som kristna försvarar människovärdet.

Läs hela inlägget »